Empresa Servizos Películas Vínculos Contacto
   
  SERVICIOS
 

Distribución audiovisual
Asesoramento na selección de festivais
Redacción de fichas de inscripción
Gastos de envío postal
Informe mensual da distribución
Copias Dvd
Copias CD informativo

  TARIFAS

DOCUMENTACION NECESARIA
Do director
DNI do director / propietario dos dereitos da producción, en formato dixital.
Biofilmografía do autor.
Currículo Vitae do autor.
Unha foto

Da película
Sinopse longa (de 10 a 15 líneas).
Sinopse curta (de 3 a 5 líneas).
Formato de gravación.
Formatos posibles de proxección.
Duración da obra, en minutos e segundos (créditos incluidos)
Ficha técnica.
Ficha artística.
Formato de pantalla.
Data de producción.
Lugar onde se gravou a película.
Lista de diálogos.
3 imáxes con boa resolución da película.

* Estos datos serán incluidos nunha ficha da empresa que se remitirá ó responsable do traballo unha vez aceptadas as condicións de distribución.