Empresa Servizos Películas Vínculos Contacto
     

AMEN CINEMA
É unha empresa adicada á distribución de material audiovisual, cunha clara intención de servicio a todos aqueles creadores que consideran imprescindible a difusión das súas obras.
Esto, a través de varias canles en diversas partes do mundo; xa sexan:

Festivais
Mercados
Espacios gratuítos
Internet
Circuitos pechados

ou cualquera outro recurso á disposición do sector.

O noso fin é lograr que aquelas persoas que se adican á realización audiovisual non vexan reducida a vida da súa obra ó instante posterior á estrea e que poidan proxectar o seu traballo máis alá do ámbito máis inmediato.