Empresa Servizos Películas Vínculos Contacto
     
  SERVIZOS  
 

Distribución audiovisual
Asesoramento na selección de festivais
Redacción de fichas de inscripción
Gastos de envío postal
Informe mensual da distribución
Copias Dvd
Copias CD informativo

  TARIFAS DOCUMENTACION A PRESENTAR
   
  Outros Servizos
Traducción
Subtitulado
Dossier Informativo
Deseño de carátula, cartel e galleta interior
Organización de estreas