Empresa Servizos Películas Vínculos Contacto
     
  SERVIZOS  
 

Distribución audiovisual
Asesoramento na selección de festivais
Redacción de fichas de inscripción
Gastos de envío postal
Informe mensual da distribución
Copias Dvd
Copias CD informativo

  DOCUMENTACION NECESARIA
 

TARIFAS
Distribución audiovisual
10 bonos                             80 € + IVA
25 bonos                           175 € + IVA
50 bonos                           350 € + IVA
100 bonos                         700 € + IVA

Para cada festival nacional precisase 1 bono.
Para cada festival internacional precisanse 2 bonos.
* Prezos negociables a partires de 100 bonos.
* As tarifas inclúen as copias de DVD necesarias para a distribución.
Se o filme fora seleccionado, o envío doutros formatos esixidos polo festival correrá por conta do responsable do proxecto.

* Se o festival elixido ten como condición o pago dunha cuota de inscripción, esta farase por conta e cargo do responsable do proxecto e deberá realizarse previamente ó envío da película.

   
  Outros Servicios
Traduccións
Subtitulado
Dossier Informativo
Diseño de caratula, cartel e galleta interior
Organización de estreas